HOME 암산셈 교실온라인학습
 
       
 • 01.주판의 명칭및 구조

  주판의구조와명칭 강의시간22분58초
 • 02.주판보고 읽기

  연습은 충분히 하길 바랍니다.
 • 03.보수/짝 배우기

  짝과보수
  연습은 충분히 하길 바랍니다.
       
       
 • 01. 기초 1단계

  선주법_기초_1단계
  강의시간 18분 14초
 • 02.기초 운주운지법

  1단계 2단계
  3단계 4단계
 • 03. 기초 1단계호산(주판셈)

    1과정
    2과정
    3과정
 • 04. 기초 1단계 호산암산

    1과정
    2과정
    3과정
       
 • 01. 기초 2단계

  선주법_기초_2단계
  강의시간 13분 46초
 • 02.기초 2단계 학습

 • 03. 기초 2단계호산(주판셈)

    1과정
    2과정
    3과정
 • 04. 기초 2단계 호산암산

    1과정
    2과정
    3과정
       
 • 01. 기초 3단계

  선주법_기초_3단계
  강의시간 13분 46초
 • 02.기초 3단계 학습

 • 03. 기초 3단계호산(주판셈)

    1과정
    2과정
    3과정
 • 04. 기초 3단계 호산암산

    1과정
    2과정
    3과정
       
 • 01. 기초 4단계

  선주법_기초_4단계
  강의시간 19분 53초
 • 02.기초 4단계 학습

 • 03. 기초 4단계호산(주판셈)

    1과정
    2과정
    3과정
 • 04. 기초 4단계 호산암산

    1과정
    2과정
    3과정
       
 • 01. 기초 5단계

  선주법_기초_5단계
  강의시간 17분 38초
 • 02.기초 5단계 학습

 • 03. 기초 5단계호산(주판셈)

    1과정
    2과정
    3과정
 • 04. 기초 5단계 호산암산

    1과정
    2과정
    3과정
                          
 • 01. 기초 6단계

  선주법_기초_6단계
  강의시간 17분 17초
 • 02.기초 6단계 학습

 • 03. 기초 6단계호산(주판셈)

    1과정
    2과정
    3과정
 • 04. 기초 6단계 호산암산

    1과정
    2과정
    3과정